Board Members

List of NEHCO-NEPAL Board Member

rajendra_prasad_pandey

Mr. Rajendra Prasad Pandey

Chairman

Dr Banshi

Dr. Banshidhar Mishra

Vice Chairman

jiwan_prakash

Mr. Jeevan Prakash Sharma

Vice Chairman

sarala_kc

Mrs. Sarala KC

Vice Chairman

ramkumar_adhikari

Dr. Ram Kumar Adhikari

Secretary

Hemlata Mudvari Dhital

Ms. Hem Lata Mudhbhari (Dhital)
UnderSecretary

JIBnarayan Baral

Mr. Jib Narayan Baral
Treasurer

uttam

Ms.Uttam Devi Shrestha
Member

ssimkhada

Ms. Shiva kumari Simkhada
Member

ArunDixit

Dr. Arun Dixit
Member

Dr Ram Swoorup

Dr.Ram Swaroop Sinha
Member

Mr. Arjun Pandey

Mr. Arjun Pandey
Member

Dr bed bdr chhetri

Dr. Bed Bahadur Chhetri
Member

Krishna Kumar Thapa

Mr.Krishna Kumar Thapa
Member

Indira Kumari Chaulagain

Ms.Indira Gautam (Chaulagain)
Member